بازدید:
تاريخ : 1395/06/10
اول مهر نزدیکه و پدرها دو موتوره کار میکنن ولامصب  هیچی جور نمیشه بازار که بخودی خود خرابه اول مهر بدتر هم میشه ،این خرید از خرید عید هم واجب تره اصن نمیشه بچه ها رو ندیده گرفت